Odkryte

"Szczęście genetycznie jest więc, w rozumieniu ogólnym, pewną predyspozycją do przetrwania, dlatego go tak bardzo pożądamy! Bycie szczęśliwym - to u nas wrodzone, wręcz zwierzęce!"
Nigdy przez ostatnie 2000 lat nie było żadnego organizmu państwowego o nazwie UKRAINA. Na jakiej więc podstawie ludziska wypowiadający się o tym tworze politycznym usiłują pisać jego historię? Przecież w tym momencie wykazują swoją ignorancję w sposób tak przejrzysty, że aż niepodobna uwierzyć, że ktoś może się tak obnażać z niewiedzą.
Po 2480 dniach rządów ekipy Tuska wyłania się obraz Polski osłabionej, targanej korupcją czy kryminalnymi układami, w Europie zredukowanej do roli dostarczyciela taniej siły roboczej i łatwego kapitału dla innych gospodarek.
Po rosyjskim embargu będzie to kolejny cios w polskie rolnictwo.
Proponowanie wolontariatów czy bezpłatnych staży ludziom nie mającym co jeść ani jak opłacić czynsz jest już nawet nie żartem, a zwykłym, cynicznym chamstwem, wyrazem straszliwej pogardy dla tych, którzy nie potrafią wyzyskiwać innych tylko muszą uczciwie pracować na swe utrzymanie.
Teoria jakoby słynne ostatnio ISIS, czy Państwo Islamskie, było rządzone przez agentów zachodnich mocarstw może się wydawać absurdalna, ale pojawia się coraz więcej przesłanek na to wskazujących.


Sam Kalif, Abu Bakr al-Baghdadi podobno naprawdę nazywa się al-Badri i jest posądzany o to, że jest agentem USA, Wlk. Brytanii i Izraela jednocześnie.
Aborygeni wierzą, że wszystko co się dzieje na naszej planecie, ma jakiś określony cel.
Savonarola (1452-1498) włoski dominikanin, twierdził, że zakonnice są jeszcze gorsze od nierządnic. Dla niego kurwa, to “kawał mięsa z oczami”.
Sejm uchwalił swój budżet na rok przyszły – wyniesie on 460.000.000 złotych (słownie: czterysta sześćdziesiąt milionów) i jest o 51 milionów wyższy niż tegoroczny. Z prostego rachunku wychodzi, że jeden poseł będzie nas kosztował okrąglutki milion złotych – czyli około ośmiuset trzydzieści obiadków u „Sowy i przyjaciół”. Możemy się nie martwić, z głodu nasi przedstawiciele nie padną.
Dr Jarrett Jarikre jr. jest prezesem Ekson Consulting oraz dyrektorem P.Plast z Wrocławia. Z pochodzenia jest Nigeryjczykiem, skąd wraz z rodzicami wyemigrował do USA, a obecnie od ponad 20 lat mieszka w Polsce. Rozmawiamy o tym jak postrzega Polaków i wskazuje kilka różnic między nami, a innymi nacjami.
Rozmawiamy z Justyną Broniecką-Klim z firmy http://ReduTax.pl nt. tego dlaczego warto wybrać spółkę zoo zamiast jednoosobowej działalności gospodarczej.
Prelekcja wygłoszona przez Martina McKey'a w ramach XII Harmonii Kosmosu 2014 r., w której omówił ideę wolnego oprogramowania oraz zwrócił uwagę na ruchy wolnościowe w aspekcie wybierania rozwiazań opartych na otwartych projektach jako metodę "walki" z systemem".
Powszechny i wszechobecny system miejskiego monitoringu CCTV codziennie skupia na nas „swoją” uwagę. W coraz większej ilości miejsc jesteśmy obserwowani przez obiektywy kamer. Wspomnianej powszechności i wszechobecności towarzyszy dość znikome zainteresowanie opinii publicznej, mediów czy świata nauki – najwyraźniej monitoring stał się zjawiskiem zbyt banalnym, by wzbudzać zainteresowanie i emocj
Z Anną Nell rozmawiamy na kilka tematów związanych z rozwojem osobistym:
- ważność kontaktu z ciałem
- zagrożenia wynikające z nadmiernych "odlotów"
- co robić ze strachem i złością
- czym jest choroba
- o energii seksualnej
- o psychoterapii
Dowiedz się jakie nastawienie mają wszystkie religie świata na temat seksu oralnego.